Personálna agentúra    infolinka: +421 905 88 22 88   Slovenky  English  German

Spoločnosť T E M P O s.r.o. bola založená v roku 1993 a poskytuje komplexné služby v oblasti ľudských zdrojov na úrovni vysokých medzinárodných štandardov a flexibilné riešenie Vašich potrieb. Poslaním našej spoločnosti je umiestniť správnych pracovníkov na správne pracovné pozície tak, aby naši klienti obdržali najvyššiu hodnotu a zamestnanci sa aktívne podieľali na úspešných výsledkoch firiem. Váš úspech je našou motiváciou. 
    Naša spoločnosť stavia na dlhodobých vzťahoch s jej klientmi, založených na dôvere, profesionalite a spokojnosti. Spoločnosť je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2008. Systémom deklarujeme postoje firmy k otázkam kontraktnej spolupráce, ako rovnocennej súčasti plnenia výrobných (pracovných) úloh v koordinácii s odberateľom, stanovujeme koncepčné zámery, vytyčujeme rámcové ciele smerujúce k

    - dosiahnutiu vysokej úrovne kvality výrobku
    - zabezpečeniu vhodnej optimalizácie nákladov na produkt
    - flexibilite a variabilnosti personálu
    - prehlbovaniu vedomostí a odbornej zrelosti personálu
    - zvyšovaniu bezpečnosti práce
    - snahe o zainteresovanie personálu do procesu výroby

Základným cieľom je poskytnúť odberateľovi kompletný servis personálnej práce s prihliadnutím na

    - ekonomickú výhodnosť spolupráce tzv. optimalizáciu
    - dodržanie spôsobilosti vykonávať práce 
    - výkonnosť
    - súdržnosť s koncepciou odberateľa

 

Certifikát EN ISO 9001:2008