Personálna agentúra    infolinka: +421 905 88 22 88   Slovenky  English  German

Pri výbere pracovníkov používame diagnostický inštrument interview tzn. osobný pohovor. Svojím rozsahom a obsahom poskytuje veľa možností dozvedieť sa o uchádzačovi čo najviac informácii potrebných pre jeho ďalšie zaradenie do výrobného procesu. Rozdelenie sektoru je do troch skupín:

    - Rodina a škola (výchova, aktivity, výkon, vzťah k učiteľovi či spolužiakom, 
      záľuby, funkcie, atď.). 
    - Štúdium, zamestnanie, ciele a plány, vojenská služba, sebahodnotenie, atď.  
    - Štýl práce, spolupráca, voľný čas, rozhodovania (tempo práce, motorika, 
      usilovnosť, stres, hobby, nebezpečné faktory, očakávania a pod.).

Stručná charakteristika pre uchádzačov  

    - ponuka práce v mladom, dynamickom kolektíve s okamžitým nástupom  
    - výhodné platové podmienky  
    - ubytovanie zdarma  
    - možnosť poskytnutia záloh 

Služby ponúkané zamestnávateľom  

    - brigádnicky servis  
    - personálny lízing  

Oblasti, na ktoré sa agentúra špecializuje  

    - automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov  
    - ostatná priemyselná výroba
    - strojársky priemysel  

Držiteľ licencií/certifikátov  

    - povolenie na sprostredkovanie zamestnania